”Sen kan ju inte alla vara som Ernst Billgren”

En studie om hur unga konstnärer kommunicerar och vätverkar utifrån sin yrkesroll

thumbnail of 746-1

Titel: ”Sen kan ju inte alla vara som Ernst Billgren”- En studie om hur unga konstnärer kommunicerar och nätverkar utifrån sin yrkesroll. Författare: Gabriella Lundgren och Linnéa Magnusson Uppdragsgivare: Konstnärscentrum Väst Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet. Termin: Vårterminen 2011 Handledare: Jenny Wiik Antal ord: 19 237 Syfte: Studiens syfte är att förstå hur unga konstnärer nätverkar och kommunicerar utifrån sin yrkesroll. Metod: Kvalitativ undersökning i form av enskilda intervjuer Material: Sex enskilda intervjuer med unga konstnärer som är yrkesverksamma i Göteborg Huvudresultat: Studien visar på komplexiteten i konstnärsyrket och hur konstnärer måste vara flexibla då de tvingas anpassa sig till många olika aspekter. Unga konstnärer har en strävan efter att vara individuella samtidigt som de har en längtan att tillhöra en grupp, detta grundas i att de har ett behov av att möta samt få utbyte av andra konstnärer. De uttrycker en saknad av en fast mötesplats och menar att mötena sker sporadiskt på barer, caféer och utställningar. Våra konstnärer uttrycker även vikten av att träffas ansikte mot ansikte och hur tekniken inte kan ersätta det reella mötet. Resultaten visar att konstnärerna förstår betydelsen av att ha ett nätverk för att kunna leva på sitt konstnärskap. Det visar dock även på att de har ett motsägelsefullt förhållande när nätverk blir marknadsföring, då normen i konstvärlden om att marknadsföra sig upplevs som något fult. Trots att konstnärerna upplever att marknadsföring är av stor betydelse brister den strategiska tanken i samband med normen.

Gabriella Lundgren och Linnéa Magnussson
MKV, Examensarbete , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.