”Sen ser jag boken lite som skräpmat. Man bara trycker ner den för att det ska ta slut fort”.

En kvalitativ studie om kvinnors uppfattningar om fenomenet Fifty shades of Grey

thumbnail of 872-1

Titel: ”Sen ser jag boken lite som skräpmat. Man bara trycker ner den för att det ska ta slut fort”. En kvalitativ studie om kvinnors uppfattningar om fenomenet Fifty shades of Grey Författare: Anna Borglin Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för Journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet. Termin: Höstterminen 2013 Handledare: Gabriella Sandstig Sidantal: 32 (exklusive bilagor) Antal ord: 11 005 Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka kvinnors uppfattningar om fenomenet Fifty shades of Grey som ett fall av populärkultur efter boken Fifty shades of Grey. Metod: Kvalitativ metod i form av en receptionsanalys Material: Kvalitativa intervjuer med sju kvinnor Huvudresultat: Resultatet visar att kvinnorna uppfattat innehållet i boken Fifty shades of Grey (2011) och KappAhls underklädesreklam Fifty shades of Grey by KappAhl (2013) på olika sätt. Reaktionerna kring hur förhållandet man-kvinna beskrivs skiljer sig åt, likaså bilden av kvinnan som beskrivs. Respondenterna anser att det finns ett visst motstånd till boken i samhället men att den stora uppmärksamheten bidragit till en ökad acceptans. Kvinnorna ansåg att böckerna hade skapat många intressanta diskussioner kring hur de uppfattade innehållet och fenomenet. Huvudargumenten till att de läste boken var att den uppmärksammats i media eller efter vänners rekommendationer. De menade att boken innebar en flykt in i en fantasivärld likt andra böcker.

Anna Borglin
MKV, Examensarbete , ht13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.