Shoppande sötnosar och smarta strateger – konstruktioner av kvinnligheter och manligheter i kapitalismens karusell

En kritisk textanalys av morgonprogrammen i de kommersiella radiokanalerna Mix Megapol och NRJ

Abstract Titel: Shoppande sötnosar och smarta strateger – konstruktionen av kvinnligheter och manligheter i kapitalismens karusell Författare: Jenny Eriksson och Diana Jacobsson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Handledare: Monika Djerf-Pierre Termin: Höstterminen 2005 Syfte: Genom att titta på konstruktionen av kapitalism och genus, undersöker vi hur Mix Megapols och NRJ:s morgonprogram bär fram, förstärker och reproducerar den dominerande ideologin. Metod: Etnografisk, kvalitativ textanalys (ECA). Material: Tio avsnitt à 75 minuter av Mix Megapols och NRJ:s morgonprogram inspelade 14 – 18 november 2005. Huvudresultat: Vi anser att det är de uttalat kapitalistiska värdena som hyllas och ges högst status i Mix Megapols och NRJ:s morgonprogram. Genus konstrueras påfallande ofta utifrån kapitalism; det är vad män och kvinnor äger och konsumerar som definierar dem. Kvinnlighet konstrueras med hjälp av begrepp som lyxshopping med ett intresse inriktat på kläder och smink, medan manlighet konstrueras utifrån ett intresse för sport och teknik. Kvinnan framställs som både ologisk och fylld av ett krävande habegär vilket mannen förväntas finansiera, men hon är på samma gång den mystiska varelsen – så olik männen i allt, att en man omöjligt kan förstå sig på henne. Mannen däremot framställs som rationell, han är den smarte strategen och familjens naturliga överhuvud och försörjare. Det viktigaste för mannen är att ha mycket pengar medan kvinnans värde bestäms utifrån hennes utseende. I interaktionen mellan männen och kvinnorna i studion har mannen en klart överordnad position. Det är också efter mannens normer världen definieras och utifrån hans regler även kvinnan anpassar sig. Den kommersiella radions innehåll bär fram, förstärker samt reproducerar på detta sätt samhällets dominerande ideologi.

Jenny ErikssonDiana Jacobsson
MKV, Examensarbete , ht05
554
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.