Sjätte våningen

Om medarbetarnas syn på internkommunikation (Göteborgs Stads Utbildningsförvaltning)

thumbnail of 663-1

Titel Sjätte våningen – om medarbetarnas syn på internkommunikation Författare Charlotta Hemert & Edith Rudström Kurs Examensarbeteete, grundnivå, institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs Universitet. Termin Höstterminen 2008 Handledare Jan Strid Sidantal 39 Syfte Syftet med studien är att undersöka internkommunikationen på Göteborgs Stads Utbildningsförvaltning. Metod Kvalitativa intervjuer med tio personer. Material Intervjuer med medarbetare från Burgårdens gymnasium och Ester Mosessons gymnasium. Huvudresultat Utbildningsförvaltningens internkommunikation når alla medarbetare inom förvaltningen. Dock använder medarbetarna olika källor för att tillfredsställa olika behov. De upplever inte samhörighet med organisationen och önskar därför att ledningen ska synas mer. De informationskanaler som finns idag fungerar mycket bra och skulle dessutom vinna på att utvecklas ytterligare. Något som efterfrågats är att den muntliga kommunikationen utökas, då flera upplever den som en bra källa till dialog.

Charlotta Hemert och Edith Rudström
MKV, Examensarbete , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.