SLITZ mannens vägledare och vän

En kvalitativ innehållsanalys av mansbilder i livsstilsmagasinet Slitz årgång 2000

ABSTRACT Titel: Slitz – Mannens vägledare och vän En kvalitativ innehållsanalys av mansbilder i livsstilsmagasinet Slitz årgång 2000 Författare: Helena Norman och Ewa Reimbertsson Nivå: C Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Göteborgs universitet Antal sidor: 74 Syfte: Att undersöka mansbilden som förmedlas i livsstilsmagasinet Slitz . Metod: Kvalitativ innehållsanalys. Material: Livsstilsmagasinet Slitz årgång 2000, bestående av 12 nummer. Huvudresultat: Slitz agerar guide och vägledare för den manliga läsaren, både vad gäller konsumtion, värderingar och handlingar. Magasinet är en vän som uppmuntrar och hjälper sina manliga läsare. Slitz har en tydlig syn på vad som är manligt. Den mansbild som dominerar tidningen utgörs av myten om Erövraren. Han erövrar alla de arenor han beträder. Den fysiska kroppens utseende är inte av stor vikt för maskulinitet i Slitz. Slitz mansbild legitimeras och förstärks genom tidningens bild av kvinnan.

Helena NormanEwa Reimbertsson
MKV, Examensarbete , ht01
411
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.