”Smörj in med Voltaren”

- En granskning av PT-branschen

Vad kan den personliga tränaren egentligen? Det blir allt vanligare att ta hjälp av en PT för att nå sina träningsmål. De peppar, pushar och vägleder dig i gymdjungeln. Men vad kan de egentligen om anatomi och skaderisker? Vår undersökning visar på tydliga kunskapsbrister hos de personliga tränarna.

Alexandra Lindelöf, Mia Pettersson
Journalist, Magisteruppsats , vt13
V13-8
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.