Smutsig sanning eller ren lögn?

En kvalitativ textanalys av Dagens Nyheter och New York Times, vad gäller rapportering av Irakkriget och en jämförelse dem emellan

Abstract Titel: Smutsig sanning eller ren lögn? Författare: Frida Nilsson och Petra Sjöberg Antal sidor: 63 Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Termin: Vårterminen 2003 Syfte: Vi vill göra en jämförelse mellan svensk och amerikansk press vad gäller rapportering av Irakkriget, för att se om och i så fall hur krigspropagandan kommer till uttryck. Metod: En kvalitativ textanalys Material: Artiklar hämtade från Dagens Nyheter och New York Times tisdagen den 25 mars 2003. Huvudresultat: Både DN och New York Times innehöll propaganda och medlidande. Propagandan skiljde sig inte mycket åt tidningarna emellan. Detta berodde på att DN hade påverkats av amerikansk propaganda. Vad gäller medlidandet skiljde de båda tidningarna sig åt. DN tilldelade sitt medlidande den irakiska befolkningen medan New York Times tilldelade sitt medlidande den amerikanska befolkningen. På den redaktionella nivån kunde vi konstatera att både DN och New York Times skildrade Irakkriget utifrån ett amerikanskt perspektiv. Både DN och New York Times hade utsända journalister i olika länder. Den stora skillnaden borde ha legat i att New York Times hade så kallade inbäddade journalister, men detta faktum märkte vi knappt av.

Frida NilssonPetra Sjöberg
MKV, Examensarbete , vt03
461
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.