Som ett lotteri

- en granskning av kompetensutveckling på Göteborgs kommunala äldreboenden

thumbnail of v11-4-4

De flesta av oss har släktingar på äldreboenden. Mormor eller farfar är under sina sista år i livet helt beroende av personalen, som vi borde kunna lita på har rätt kompetens. Men i själva verket ser personalens möjligheter till kompetensutveckling, i form av till exempel kurser eller studiecirklar, väldigt olika ut.

Adrianna Pavlica,Mari Tveitan
Journalist, Magisteruppsats , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.