Speedway i medierna

- en analys av speedwaysportens bevakning i Aftonbladet och Västerviks Tidningen

Abstract Titel: Speedway i medierna – en analys av speedwaysportens bevakning i Aftonbladet och Västerviks Tidningen Författare: Lina Baldenäs Handledare: Britt Börjesson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Fördjupningskursen, Göteborgs Universitet Höstterminen 2002 Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att kartlägga hur medias, Aftonbladets och Västerviks Tidningens, bevakning av speedwaysporten sett ut, vilka redaktionella grepp som använts i bevakningen genom åren samt att undersöka hur den geografiska representationen i media är fördelad. Metod: Kvantitativ genomgång av samtliga nummer av Aftonbladet och Västerviks Tidningen under tidsperioden 15/5 t.o.m. 1/10 under åren 1991-2000. Huvudresultat: Västerviks Tidningen har en betydligt mer omfattande bevakning av speedwaysporten än Aftonbladet. Aftonbladet väljer att fokusera på en enskild förare mer än på själva tävlingen medan Västerviks Tidningen mest ser till matchen och/eller laget. Aftonbladet använder sig också i mycket högre utsträckning av redaktionella grepp som intimisering och personifiering i sina speedwayartiklar. De lag som bevakats mest i Aftonbladet är Masarna och Rospiggarna. Masarnas höga bevakning beror till stor del på att Tony Rickardsson kör för dem. Rospiggarnas höga bevakning beror till stor del på att majoriteten av den svenska eliten har kört/kör för dem. Den geografiska närheten till Stockholm spelar troligtvis också en viss roll. Speedway i medierna – – en analys av speedwaysportens bevakning i Aftonbladet och Västerviks Tidningen Lina Baldenäs Uppsatsarbete HT 2002 Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskurs Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs Universitet ”Speedway är en enkel ekvation. En bana, fyra motorcyklar, fyra vänstervarv, väldigt mycket stenmjöl.” ~Stefan Holm, Aftonbladet 7/7 1999 ”Jag vill bli en speedwaylegend, precis som nya zeeländaren Ivan Mauger som vann 6 VM-guld” ~Tony Rickardsson i Västerviks Tidningen 12/8 1995

Lina Baldenäs
MKV, Examensarbete , ht02
446
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.