Spegla eller granska en rådande samhällsstruktur?

En kvantitativ innehållsanalys av artiklarna om skolan i Göteborgs-Posten

Abstract Titel: Spegla eller granska en rådande samhällsstruktur? Kurs: Medie- & kommunikationsvetenskap C-kurs Författare: Nicklas Hjelm Handledare: Jan Strid Termin: VT07 Syfte: Att undersöka den mediala bilden av skolan i Göteborgs-Posten Metod: Kvantitativ Innehållsanalys Material: 454 artiklar från Göteborgs-Posten under perioden 2006-06-18 – 2007-03-31 Huvudresultat: Artiklar om skolan i Göteborgs-Posten förekom främst på nyhetsplats men drygt 30 procent av artiklarna återfanns i övriga delar av tidningen. Allmänt var det en jämn spridning av artiklarna i sakinnehåll. De sakinnehåll som framför allt förekom i artiklarna var dock elever, skolfaciliteter och disciplinära frågor. Grundskolan framställdes främst negativ medan gymnasieskolan framställdes framför allt neutral. Den kommunala skolan hade procentuellt fler negativa artiklar än vad friskolorna hade. Friskolorna hade störst procentuell andel positiva artiklar jämfört med vad de andra skoltyperna hade. Den allmänna bilden av skolan författades till 50 procent av Göteborgs- Postens egna journalister. Artiklarnas fördelning sett till SDN-område (stadsdelsnämnd) visar att det var främst resurssvaga SDN-områden som hade skolartiklar större än en helsida. Skolartiklarna i Göteborgs-Posten som var en helsida behandlade främst de medel resurssvaga SDNområdena. Sakinnehållet bråk behandlades framför allt i artiklar om medel resurssvaga och resurssvaga SDN-områden. Olyckor och brott var ett sakinnehåll som till stor del av artiklar antingen behandlade resursstarka eller resurssvaga SDN-områden. Artiklarna om de medel resursstarka SDN-områdena utgjorde lägst andel av de negativa artiklarna. De resursstarka SDN-områdena hade även de en liten andel av de negativa artiklarna. Mest frekvent förekommande bland de negativa artiklarna var de medel resurssvaga SDN-områdena tätt följt av de resurssvaga.

Nicklas Hjelm
MKV, Examensarbete , vt07
622
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.