Speglingar av ljus och mörker.

Bilder av rapporteringen av kändisars självmord

thumbnail of kh08-2-4

Från att det tidigare varit enbast mycket offentliga personer med allmänintresse som omskrevs vid självmord, så har gränserna flyttats successivt så att det i kvällspressen, Aftonbladet och Expressen, skrivs även om idrottare och artister, även sådana personer som inte räknas till mycket offentliga. Pressen namnpublicerar och självmorden beskrivs detaljerat på ett ingående sätt, där mycket av den dödes privatliv öppnas upp. I samband med en sådan rapportering exponeras anhöriga i text och bild. Ibland är det en anhörig som öppnar upp sitt privatliv med den döde, och blir den som beskriver problematiken. Detta faktum tillsammans med att den döde var av stort allmänintresse motiverar att den döde och de anhöriga exponeras. Det är inte självklart var gränserna går pressetiskt, känslan i magen säger en sak men publiceringsreglerna tillåter en annan. Anhörigas uppfattning möter ansvarige utgivarens, journalistens och till sist läsaren och allmänheten. Det är stora skillnader i rapporteringen mellan morgontidningarna i studien och kvällstidningarna.

Daniel Hultenmo,Fredrik Oderth,Martin Pettersson
Journalist, Journalistikgranskning , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.