Spontan protest eller Planerad kampanj?, En undersökning av hur opinionen mot skolmåltidsavgifterna i Varberg uppstod och utvecklades

Lotta Åberg Adu-Gyan
MKV, Examensarbete , ht96
229
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.