Sportjournalistikens utveckling

en studie om Expressens bevakning av det svenskafotbollslandslaget vid VM 1994 och 2006

thumbnail of 807-1

Titel: Sportjournalistikens utveckling – en studie om Expressens bevakning av det svenska fotbollslandslaget vid VM 1994 och 2006 Författare: Jens Karlsson Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet Termin: Vårterminen 2012 Handledare: Malin Sveningsson Sidantal: 38, exklusive källförteckning och bilaga Syfte: Att undersöka om, och i så fall hur, sportjournalistiken har förändrats i tryckt press, vilket exemplifieras av Expressens bevakning av det svenska landslaget vid två VM-slutspel, 1994 och 2006 Metod: Kombination av kvantitativ och kvalitativ textanalys Material: Samtliga artiklar från den tryckta upplagan av Expressen som behandlar det svenska landslaget vid VM 1994 och 2006 Huvudresultat: Sportjournalistiken har i många avseenden förändrats ganska radikalt. Den har fått ett större utrymme och det skrivs betydligt fler artiklar 2006 än 1994. Antalet reportrar som bevakar det svenska landslaget är också fler. Rubriker, bilder och grafik har fått ett avsevärt större utrymme, vilket i sin tur leder till att brödtexter får ett allt mindre utrymme. Innehållet i artiklarna har förändrats såtillvida att det blivit vanligare att reportrarna uttrycker sina egna åsikter, och inte sällan är dessa kritiska. Journalisterna är 2006 såväl reportrar som krönikörer, genom att de skriver krönikor kopplade till sina egna artiklar.

Jens Karlsson
MKV, Examensarbete , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.