Stenbeck – en privat man i det offentliga

En kvantitativ studie av rapporteringen kring Jan Stenbecks bortgång

ABSTRACT Titel Stenbeck – en privat man i det offentliga En kvantitativ studie av rapporteringen kring Jan Stenbecks bortgång Författare Mia Göransson och Helena Hjalmarsson Handledare Anna Maria Jönsson Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskursen Termin Vårterminen 2003 Syfte Vårt syfte är att studera och jämföra mediernas rapportering kring Jan Stenbecks död Metod Kvantitativ innehållsanalys Material Aftonbladet och Dagens Nyheter, 2002-08-20 – 2002-09-04 Huvudresultat Det fanns en skillnad huruvida tidningarna rapporterade utifrån ett privat respektive offentligt perspektiv. Aftonbladets rapportering var mer av privat karaktär, eftersom den bestod av fler mjuka nyheter och var präglad av ett sensationellt innehåll. DN:s material innehöll i större utsträckning nyheter av den hårda sorten, som ekonomi och maktförhållanden, vilka är av mer offentlig karaktär. Resultaten visade att det fortfarande finns tydliga skillnader mellan tabloidpress och traditionell press

Mia GöranssonHelena Hjalmarsson
MKV, Examensarbete , vt03
469
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.