Svart eller vitt – skrupelfritt?

En kvalitativ innehållsanalys om hur kvinnan framställs och bemöts i Svart eller vitt

Abstract Titel: Svart eller vitt – skrupelfritt? – en kvalitativ innehållsanalys av hur kvinnan framställs och bemöts i Svart eller vitt. Författare: Ellinor Günther, Maja Påsse Kurs: Fördjupningskursen i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet Sidantal: 58 inklusive källförteckning Termin: Höstterminen 1999 Handledare: Henrik Örnebring Syfte: Att undersöka hur kvinnan framställs och bemöts Svart eller vitt. Metod: Kvalitativ innehållsanalys Material: Nio avsnitt av Svart eller vitt inspelade under hösten 1999. Huvudresultat: I de avsnitt av Svart eller vitt vi tagit del av framställs kvinnan i många fall som offer. Denna roll åtar de sig inte självmant utan tilldelas. Kvinnan i debatten utgår från sig själv då hon diskuterar i jämförelse med mannen som använder andra som referens och talar i större termer. De kvinnliga politiker vi sett i Svart eller vitt är säkra i den offentliga rollen. Detta går emot de fördomar som finns om att kvinnor skulle vara olämpliga i offentliga situationer. Programledaren har en viktig roll i debatten. Han har möjlighet att styra samtalet och de roller panelgästerna tilldelas. Vanföreställningen om att kvinnor genom att använda sig av känsloargument inte skulle få igenom sitt budskap har vi motbevisat.

Ellinor Günter, Maja Påsse
MKV, Examensarbete , ht99
343
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.