Svensk television`s bild av kvinnor i arbetslivet

En analys av fyra dokumentärer om kvinnors arbetsvillkor

ABSTRACT Titel Svensk Televisions bild av kvinnor i arbetslivet. En analys av fyra dokumentärer om kvinnors arbetsvillkor. Författare Pia Johansson, 720125-5085 Anita Londrén 410719-5408 Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap, Fördjupningskurs Termin Vårterminen 2001 Syfte Att studera den bild som SVT i fyra dokumentärer ger av kvinnors arbetsvillkor. Därefter göra en jämförelse mellan olika årtionden Metod Kvalitativ innehållsanalys Material Fyra dokumentärfilmer. Kvinnor i arbetslivet 1961-03-21 Arbetets kvinnor 1975-12-16 Arbetets döttrar 1987-02-02 Istället för grabbar i toppen 1993-05-31 Huvudresultat Bilden av kvinnor har ändrat karaktär mellan olika år. Kvinnor verkar få det bättre inom arbetsliv. Handledare Monica Djerf-Pierre

Pia JohanssonAnita Londrén
MKV, Examensarbete , vt03
464
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.