Sveriges dyraste friskvård?

Juristernas lättvindiga fakturering

thumbnail of h11-9-4

Jurister i Göteborg promenerar och reser för flera miljoner av skattebetalarnas pengar varje år. Resor som de till viss del ska ha betalt för. Men enligt vår undersökning är över hälften överfakturering och väntetid. Ett fusk som möjliggörs av ett kontrollsystem som brister, jurister som skriver slarviga fakturor och en kultur där tidsangivelserna har blivit mallade schabloner. Läs om advokaten som promenerar fem gånger långsammare än normalt, advokaten som kör bil långsammare än en normal promenad och ett godtyckligt kontrollsystem av fakturor som dessutom ofta har svårt att leva upp till reglerna som omfattar dem.

Lars Karlsson,Per-Anders Hultin
Journalist, Magisteruppsats , ht11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.