Talangjakten – en studie av hur företag kommunicerar för att attrahera rätt medarbetare

thumbnail of 715-1

Titel: Talangjakten – en studie av hur företag kommunicerar för att attrahera rätt medarbetare Författare: Elin Magnusson och Victoria Malmberg Kurs: Examensarbeteete i medie och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medie och kommunikation, Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2010 Handledare: Magnus Fredriksson Sidantal: 55 inklusive bilaga Syfte: Syftet med undersökningen är att se hur företag kommunicerar sin arbetsgivarprofil för att attrahera de rätta medarbetarna Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer Material: Nio samtalsintervjuer med företag som rekryterar personal inom IT och teknik. Huvudresultat: I dagens kunskaps och kompetenssamhälle har jakten på rätt medarbetare blivit allt mer aktuell. Människan är idag företagens viktigaste resurs. Vårt resultat är pågrund av vårt ringa urval inte generaliserbart men vi kan se tendenser till att stora och små företag arbetar på liknande sätt i sin kommunikationsprocess i rekryteringssammanhang. Nätverkandet ses som den effektivaste kanalen till rätt medarbetare. Majoriteten av företagen arbetar aktivt mot studenter trots att de inte är deras primära målgrupp. Man arbetar långsiktigt och i expressivt syfte. Det gäller att ständigt synas och att arbeta aktivt i jakten på talangerna.

Elin Magnusson Victoria Malmberg
MKV, Examensarbete , vt10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.