“Tänk att folk går på så´nt – det skulle aldrig jag göra

En kvantitativ studie om tredjepersonseffekten i förhållande till TV-reklamen

Jennie JohanssonHelén Carlsson
MKV, Examensarbete , vt00
352
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.