Terrorist, ja visst?

Mediebilden av muslimer och islam i Metro i samband med tre olika terrordåd på 2000-talet

Abstract Handledare: Stina Bengtsson Antal sidor: 53 Syfte: Syftet med vår undersökning är att se hur Metro har framställt muslimer och islam i samband med tre terrordåd under 2000-talet (attackerna mot USA, 11 september 2001, attentaten på Bali, 12 oktober 2002 och attentaten mot London, 7 juli 2005). Frågeställningar: Har Metro bidragit till skapandet av en stereotyp mediebild av muslimer och islam? Tenderar tidningen att framställa muslimer och islam som ”de Andra”? Får muslimer själva komma till tals och i så fall om vad? Synliggörs den ”vanliga” muslimen? Metod: ECA – etnografisk kvalitativ textanalys. Material: Tidningen Metro Stockholm: 12-25 september 2001, 12-25 oktober 2002 samt 8- 21 juli 2005. Huvudresultat: Mediebilden av muslimer och islam i Metro i samband med de perioder vi studerat har visat sig vara förhållandevis nyanserad. Stereotypisering av muslimer och islam förekommer visserligen till viss del, bland annat genom att terrororganisationer onödigt nämns i samband med varianter av orden islam och muslim. Beskrivningar av muslimers utseende och egenskaper är dock ovanliga och framställningen av muslimer och islam som en motbild till oss i västvärlden kan heller inte påstås vara tydlig. Den vaga stereotypisering som förekommer kan vidare sägas vägas upp av andra företeelser som istället bidrar till att motverka den stereotypa bilden av muslimer och islam. Det är till exempel tydligt att muslimer får komma till tals både för att fördöma terrorattentaten och för att prata om hur deras vardag har präglats av dessa. Politiker, forskare och krönikörer som påpekar vikten av att inte dra alla muslimer över en kam bidrar ytterligare till att motverka en stereotyp framställning av muslimer och islam.

Lina NormanMaria Björn
MKV, Examensarbete , ht05
560
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.