Terrorister, extremister, fundamentalister

En studie av Göteborgs-Postens framställning av muslimer och islam i samband med terrorattacker

ABSTRACT Titel: Terrorister, extremister, fundamentalister – En studie av Göteborgs-Postens framställning av muslimer och islam i samband med terrorattacker. Författare: Henrik Johnsson & Ghazal Maljov. Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs, hösten 2005. Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs Universitet. Handledare: Stina Bengtsson. Antal sidor: 57. Syfte: Vi ämnar undersöka hur muslimer och islam, i samband med terrordåd, representeras in i stereotypa kategorier i nyhetstexter via mediediskurser. Frågeställningar: I samband med terrordåden: · var muslimska intressen, aktörer och åsikter över- eller underordnade i texten? · på vilket sätt kopplades händelsen till religion och fundamentalism? · vilka stereotyper framställdes och vilka kategoriseringar gjordes? Metod: Kritisk diskursanalys. Material: Artiklar ur Göteborgs-Posten i samband med terrorattackerna mot USA 11 september 2001 och bombdåden i London 7 juli 2005. Huvudresultat: Muslimska intressen, aktörer och åsikter är i GP underordnade västerländska. Muslimska aktörer uttalar sig främst subjektivt medan västerländska aktörer har en mer objektiv roll, ofta som experter som får privilegiet att förmedla sin beskrivning av mellanöstern. Islam framställs som en homogen religion trots dess olika inriktningar och muslimer beskrivs främst utifrån religion istället för etnicitet eller nationalitet. Händelser kopplas oftare till religiösa motiv än till politiska. Islam beskrivs som en våldsam, hämndlysten, fanatisk och extrem religion. Den muslimska världen framställs som primitiv och outvecklad till skillnad från det civiliserade väst. Åtskiljningar mellan Vi och Dem är frekvent återkommande i artiklarna. Det finns i GP en diskurs där väst ses som överlägset orienten. Muslimerna beskrivs ur två olika perspektiv. Dels som offer i västvärlden – de får ta negativa konsekvenser av terrordåden i och med generaliseringar från övriga samhället. Dels som hot i den muslimska världen då de anses ha kopplingar till terrorverksamhet. Även väst ses ur två perspektiv. Dels som orsak till problem – attackerna är en effekt av västs mellanösternpolitik. Dels som offer då de utsatts för terrordåden.

Henrik JohnssonGhazal Maljov
MKV, Examensarbete , ht05
559
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.