Tidningsdrottning och guldkalm, järnlady och husmor

- två mediebilder av medieeliten

Abstract Titel Visst har storleken betydelse – En studie av läsarnas uppfattning och attityder kring Göteborgs-Postens omgörning till del 2 i tabloidformat. Författare Andreas Eriksson och Jenny Banke Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen Institutionen för Journalistik och Masskommunikation Göteborgs universitet Termin Våren 2003 Handledare Ingela Wadbring Syfte Att analysera användning och attityd till Göteborgs-Posten före och efter omgörning till del 2 i tabloidformat. Metod Kvalitativa djupintervjuer Material Djupintervjuer med 9 stycken Göteborgs-Posten prenumeranter i åldrarna 22 till 73. Huvudresultat: Vi har funnit indikationer på att formatet har betydelse för läsaren när de läser en dagstidning. När en morgontidning ändrar format från fullformat till tabloidformat framstår det inte som att läsarna uppfattar att det sker en tabloidisering av tidningen. När en tidning ändrar format till tabloid så kan detta dock innebära att läsarens användning av tidningen förändras med bland annat följden att tidningen läses på andra platser än innan. Det har också visat sig att tabloidformatet är ett uppskattat format vilket tyder på att trenden att byta från fullformat till tabloidformat på tidningsmarknaden är en läsardriven trend som förmodligen kommer att fortsätta.

Petra Dokken
MKV, Examensarbete , vt03
459
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.