Trassliga affärer och dyra drinkar

En studie av kommunpolitikers föreställning om medias betydelse för politiska skandaler

ABSTRACT Titel: Trassliga affärer och dyra drinkar Författare: Maria Schlichting och Karin Weijdegård Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, C-kurs Termin: Vårterminen 2002 Syfte: Att kartlägga kommunpolitikers föreställningar om medias betydelse för politiska skandaler. Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer Material: Intervjuer med åtta kommunpolitiker, från kulturnämnden och fastighetsnämnden, fyra från varje nämnd. Huvudresultat: Våra huvudsakliga slutsatser är att politikerna tillskriver media stor makt och ofta försöker anpassa sitt agerande till medias villkor då de tror att innehållet kommer att påverka allmänheten. De effekter de ser vid upprepade skandaler i media är ett minskat förtroende för det politiska systemet. En skandaldebatt i media får stora konsekvenser, anser de, både för individen, dess omgivning och dess parti. Det sistnämnda kan reagera med avståndstagande till en skandalomsusad medlem, då man har föreställningen att den negativa stämpeln kan färga av sig.

Maria SchlichtingKarin Weijdegård
MKV, Examensarbete , vt02
426
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.