Tror man på Troman?

Kommunikation, relation och förtroende mellan kund och företag

thumbnail of 732-1

Titel: Tror man på Troman? – Kommunikation, relation och förtroende mellan kund och företag. Författare: Amanda Bengtsson och Liza Olsson Uppdragsgivare: Troman AB Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier kommunikation Termin: Höstterminen 2010 Handledare: Marie Grusell Sidantal: 37 sidor, 13368 ord. Syfte: Att ta reda på hur kommunikationen mellan kunderna och Troman påverkar förtroendeskapandet Metod: Kvantitativ webbenkät och kvalitativ samtalsintervju Material: Webbenkät med 65 svarande av totalt 150 kunder samt en samtalsintervju med Tromans VD. Huvudresultat: Resultatet visade att kunderna har förtroende för Troman. Undersökningen visade först och främst att kunderna kommunicerade helst via telefon och mejl, framförallt om support och endast någon gång per år eller en till flera gånger i halvåret. Kunderna upplever Troman som ett öppet och inbjudande företag som lyssnar på dem. Detta är alla faktorer som påverkar förtroendeskapandet i relationen. Troman själva hade gärna kommunicerat lite oftare med sina kunder, även om inte kunderna måste vara de som tar kontakt. Troman är av den fasta övertygelsen att de lättare håller kvar kunden, och stärker banden i relationen om man kommunicerar frekvent och på ett personligt sätt. Detta görs via strategisk kommunikation, pseudohändelser i form av användardagarna och genom policys för hur de ska bete och klä sig i mötet med kund.

Amanda Bengtsson och Liza Olsson
MKV, Examensarbete , ht10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.