Trovärdiga TV-nyheter

En kvalitativ innehållsanalys av hur trovärdighet skapas i TV.s nyhetssändningar

ABSTRACT Titel: Trovärdiga TV-nyheter – En kvalitativ innehållsanalys av hur trovärdighet skapas i TV:s nyhetssändningar Författare: Maria Norbäck & Nadia Rabit Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskurs (c-kurs) Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2003 Handledare: Monika Djerf Pierre Antal sidor: 54 Syfte: Att undersöka hur trovärdighet skapas i TV:s nyhetssändningar, för att sedan lägga en genusaspekt på fenomenet. Metod: Kvalitativ innehållsanalys Material: En veckas sändningar av Rapport, Aktuellt och Nyheterna Huvudresultat: I de nyhetssändningar vi undersökte kunde vi identifiera alla de 12 symboliska makttekniker vi använde som analysinstrument. Bekräftelseteknikerna synliggörande, förhärligande, förstående och tillhandahållande av information har varit enkla att upptäcka då de är strategier som används mer eller mindre hela tiden. Erkännande och dubbelbelöning var svårare upptäcka, men vi hittade några exempel även på dessa. Också härskartekniker har vi kunnat spåra och även de fungerar ofta som stenar i nyhetsprogrammens trovärdighetsbygge. Förlöjligande och oförstående används ofta i interaktionen mellan reportrar och personer med makt. Osynliggörande och undanhållande av information har varit svårare att identifiera, då de per definition inte syns. Vi har dock sett situationer då man förstår att dessa tekniker används. Dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam är tekniker vi kunnat urskilja på en högre abstraktionsnivå. Användandet av makttekniker är också ett ”verktyg” nyhetsprogrammen använder för att mediera kvinnor och män, bl a genom att synliggöra kvinnor och män på olika sätt, osynliggöra kvinnor i större utsträckning än män och påföra skuld och skam på grupper som ofta består av kvinnor.

Maria NorbäckNadja Rabit
MKV, Examensarbete , vt03
474
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.