Tsunamikatastrofens aktörer

En studie av Göteborgs-Postens och GT:s bevakning av tsunamikatastrofen

Abstract Titel: Tsunamirapporteringens aktörer – en studie av Göteborgs Posten och Göteborgs Tidningens bevakning av tsunamikatastrofen Författare: Ida Nilsson och Josefin Hjörne Handledare: Britt Börjesson Kurs: Fördjupningskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap, Vt 2005 Syfte: Vårt syfte är att undersöka vilka huvudaktörer som förekommit i GP:s och GT:s tsunamirapportering samt på vilket sätt de framställts? Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: Vi har använt oss de artiklar som berört tsunamikatatstrofen i GT respektive GP från den 27 december 2004 till och med den 10 januari 2005, samt den 3 april och den 26 juni 2005. Huvudresultat: Vårt resultat tyder på att GT är mer personifierad än GP. GT har mer än dubbelt så många personifierade artiklar än GP. Detta innebär en skillnad mellan 56 stycken personifierade artiklar i GP och 138 stycken personifierade artiklar i GT. Medierna följer gärna upp vissa aktörer och särskilda personligheter vilket innebär att vissa aktörer blir mer personifierade än andra. Vårt resultat visar också på att det är en viss typ av aktör som förekommer mer frekvent än andra. Generellt tyder vårt resultat på att personifiering i GT och GP:s rapportering är ett relativt vanlig fenomen.

Josefin HjörneIda Nilsson
MKV, Examensarbete , vt05
546
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.