Unga dagstidningsläsare i ny mediesituation

Abstract Titel Unga dagstidningsläsare i ny mediesituation Författare Carl Bergholtz och Johan Olsson Antal sidor 68 Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskursen (C), institutionen för Journalistik och Masskommunikation vid Göteborgs Universitet Termin Vårterminen 2005 Handledare Ingela Wadbring Syfte Att analysera om och i så fall hur den bredbandsuppkopplade datorn kan ersätta dagstidningen för unga. Metod Kvalitativa intervjuer Material Transkriberade intervjuer Huvudresultat Vissa personer ersätter sitt dagstidningsanvändande med internetanvändande medan andra i större utsträckning ersätter med TV och radio. En framträdande faktor för om ersättandet ägde rum eller ej var personens kompetens att använda dator och internet och om man kan använda det på ett avslappnat sätt eller inte.

Carl BergholtzJohan Olsson
MKV, Examensarbete , vt05
553
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.