“Ungdomarn nätet och politiken”

En kvantitativ undersökning om vad det är som styr ungdomars intresse för politisk Internetanvändning

Sara Carlsson
MKV, Examensarbete , vt00
351
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.