“Vad handlar det här egentligen om?”

En studie om SVT:s inrikespolitiska expertkommentatorer

Abstract Titel: ”Vad handlar det här om?” En studie om svt:s inrikespolitiska expertkommentatorer Författare: Malin Lundell & Anders Olson Handledare: Monica Löfgren-Nilsson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs VT 2005 Syfte: Att undersöka de inrikespolitiska expertkommentatorernas roll i Aktuellt och Rapport Metod: Kvalitativ innehållsanalys Material De inslag i Aktuellt och Rapport under september 2004 där Mats Knutsson och K-G Bergström framträder i egenskap av expertkommentatorer. Vilket innebär tio inslag, fem med Knutsson och fem med Bergström. Huvudresultat: De inrikespolitiska expertkommentatorerna vid Aktuellt och Rapport talar i huvudsak om politik som spel och strategi. Det är endast vid enstaka tillfällen de fokuserar på sakförhållandena i politiken. Det är ofta förekommande att de fokuserar på vilka intentioner politikerna har i det politiska spelet. Expertkommentatorerna redovisar sällan hur deras slutsatser är underbyggda. Genom att med självklarhet ta på sig tolkningsrollen av politiken gör sig expertkommentatorerna till allmänhetens ombud. De markerar ibland att de är tolkande och ibland inte. När de visar att de är tolkande gör de det genom att använda sig av tolkningsmarkörer. Expertkommentatorerna bygger upp sin trovärdighet genom att för det första använda en klädsel och ett kroppsspråk som fungerar i genren de figurerar i. För det andra genom att visa vilken kunskap man besitter genom att exempelvis referera till sådant som hänt inom politiken. Och för det tredje byggs trovärdigheten upp genom deras samspel med nyhetsankaret. Nyhetsankaret hjälper till att förstärka expertkommentatorns ethos. Vidare legitimerar och marknadsför expertkommentatorerna sig själva genom att exempelvis använda viktiga källor, visa på privilegierad information. Det de säger framställs som att det är sanningen de kommer med. Detta märks bland annat genom att det inte vid ett enda tillfälle finns ett enda exempel där expertkommentatorerna reserverar sig för att det finns alternativa tolkningar till tolkningarna de själva gör.

Malin LundellAnders Olson
MKV, Examensarbete , vt05
545
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.