Vad påverkar observation av annonser?

Abstract Titel: Vad påverkar observation av annonser? Författare: Jenny-Marie Ohlsson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs, 20 poäng Termin: Vårterminen 2003 Syfte: Undersökningens syfte är att se vad som kan påverka observation av annonser. Vad i kommunikationsprocessen rörande samhälle, omgivning, sändare, mottagare eller budskap kan påverka observationen av en annons? Metod: Data som jag utgått från i resultatredovisningen kommer från FLT Medias databas för observationsmätningar. Mitt tillvägagångssätt har varit enligt följande: § Kartläggning av gällande teorier. § Behandling av observationsmätningsdatabas § Analys av resultat som kommit fram utifrån utvalda teorier. § Framtagande av exempel ur databas för att belysa resultaten och svaren på frågeställningarna. Material: Avgränsning har skett till data från FLT: s observationsmätningsdatabas tidsperioden 1997 09 26 till och med 2002 11 28 då det inte finns fullständiga observationsdata innan detta mätdatum. Intressant för denna undersökning har varit att kunna använda sig av så mycket data som möjligt. 41 observationsmätningsomgångar ingår. I snitt har 350 olika personer intervjuats per omgång. Detta medför att underlaget till observationsmätningsdatabasen baseras på ca 14 350 intervjupersoners svar och att ca 75 600 intervjuer genomförts. De 216 olika annonserna har 93 olika annonsörer som avsändare. Resultat: Analysen har visat att: § Helsidorna är starkast av alla annonsformat. § Uppmärksamhetsknep fungerar. § Fyrfärg ger högre observation än svartvitt. § Det är en större skillnad mellan fyrfärg och svartvitt än vi tidigare trott. § Utbudsannonser får högre observation än varumärkesannonser. § Branscherna kläder och skor och klockor och smycken får högst observationsvärden. § Annonsörens kännedom spelar roll för påverkan. § De bästa annonserna följer eye-flowmodellen. § Selektiv perception spelar stor roll för påverkan. § I snitt har observationsvärdena legat över medelvärdena så observationen generellt är högre än vi tidigare trott.

Jenny-Marie Ohlsson
MKV, Examensarbete , ht03
477
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.