Val av kommunikationskanal, En studie av faktorer i beslutsprocessen

Petter Ottosson, Yvonne Westergren
MKV, Examensarbete , ht96
241
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.