Var det bättre förr eller sämre nu?

En kvantitativ studie om hur skolan framställs och beskrivs i Göteborgs Posten då och nu

thumbnail of 661-1

Abstract Titel: Var det bättre förr eller sämre nu? En kvantitativ studie om hur skolan framställts och beskrivits i Göteborgs Posten då och nu Författare: Pernilla Bodefjord & Linda Gustavsson Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK 1500, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet Termin: Höstterminen 2008 Handledare: Jan Strid Examinator: Karin Fogelberg Sidantal: 57 inklusive bilagor och 50 exklusive bilagor Syfte: Syftet är att undersöka och jämföra hur skolan framställs i Göteborgs Posten 1977 och 2007 Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: Göteborgs Posten, mars, maj och oktober 1977 samt mars och oktober 2007 Huvudresultat: Resultatet visar att Göteborgs Posten både 1977 och 2007 skrevövervägande negativa nyhetsartikar om skolan. Nyhetsrapporteringen har blivit mer negativ 2007 än den var 1977. De största skillnaderna är att det 2007 skrevs mer om bråk, vandalisering, trakasserier och mobbning. Mobbning förekom inte i någon artikel från 1977. Vidare visar resultatet att lärarnas situation har blivit värre då det inte förekom artiklar som handlade om att lärare blivit slagna och trakasserade 1977 men det gjorde det 2007. 1977 var det främst representanter för myndigheter, politiker samt lärare som uttalade sig. 2007 såg fördelningen ungefär likadan ut med ett undantag, elever fick då komma till tals något som de inte gjorde alls 1977. Nyckelord: Nyhetsvärdering, dagordningsteori, medielogik, framställning av skolan, Göteborgs Posten.

Pernilla Bodefjord och Linda Gustavsson
MKV, Examensarbete , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.