Vem äger det offentliga rummet?

En studie av aktören unom utomhusreklam

Titel: Vem äger det offentliga rummet? Författare: Kristian Karlsson och Emil Sergel Handledare: Bengt Johansson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap III, 41-60 p. Hösttermin 2003 Uppsatsens syfte: Syftet är att undersöka gränserna för acceptabla samt oacceptabla aktörer och budskap i det offentliga rummet genom att studera gatumöbleringsföretagen JC Decaux och Clearchannel. Frågeställningar: · Vilka aktörer är tillåtna i det offentliga rummet? · Vilka budskap är tillåtna i det offentliga rummet? · Om det finns vissa aktörer och budskap som är tillåtna i det offentliga rummet och vissa som inte är tillåtna – vilka är skillnaderna och orsakerna? Metod och material: Uppsatsens undersökning genomfördes genom en kvalitativ metod. Vi genomförde personliga intervjuer med representanter från gatumöbleringsföretagen JC Decaux och Clearchannel. En avgörande del i undersökningen var diskussioner kring ”fejkkampanjer” som vi själva skapat, för att konkret diskutera gränserna för det acceptabla i det offentliga rummet. Huvudresultat: Aktören, eller budskapens avsändare, har betydelse. Vissa organisationer och företag, bemöts med mer skepsis än andra organisationer trots att budskapet i sig inte är stötande. Andra organisationer, associeras till något mer positivt. Budskapet i sig är också relevant. En mer ”utmanande” utformning av ett budskap kan nekas medan en snällare utformning kan godkännas. ”Utmanande” är svårt i sig att definiera men det kan handla om olika grader av nakenhet, anspeglingar på sex, kritik mot andra annonsörer m.m. Orsaken till att denna skillnad skapas på flera olika nivåer, men kanske främst genom: · Företagen, eller snarare ledningen, som genom företagens policy sätter gränserna för vad som är acceptabelt vilket i sin tur drivs av ett vinstintresse. · Annonsörerna har makt genom att gatumöbleringsföretagen inte vill stöta sig med dem. · Intresseorganisationer och allmänheten som styr genom opinionen. De representerar folket, de som ska påverkas av annonserna och slutligen konsumera. Gatumöblerings- företagen vill behålla en bra relation till denna allmänhet.

Kristian KarlssonEmil Sergel
MKV, Examensarbete , ht03
483
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.