Vem är herre på täppan?

En kvalitativ innehållsanalys av den svenska bloggsfären

Abstract Titel: Vem är herren på täppan? – En kvalitativ innehållsanalys av den svenska bloggsfären Författare: Sandra Divinyi och Cecilia Niklasson Handledare: Annika Bergström Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Termin: Vårterminen 2007 Syfte: Syftet med uppsatsen är att ge en översiktlig bild av hur den svenska bloggsfären ser ut i fråga om vem som bloggar och vad man bloggar om. Syftet är också att undersöka om man kan tillämpa nyhetsvärderings-principer på bloggen. Metod: Kvalitativ innehållsanalys Material: Analysen genomfördes på de främsta bloggarna på Bloggportalen.se. Den ena delen av analysen syftar till att undersöka vilka ämnen de 20 flitigast lästa bloggarna berör samt vem som ligger bakom dessa. Den andra delen av analysen avser att undersöka om det förekommer någon typ av nyhetsvärdering på de 20 främsta bloggarna inom kategorin Journalister och media. Huvudresultat: Vilka ämnen som dominerar inom bloggsfären är beroende på om det är proffs eller privata bloggare. Vår undersökning visar att de ämneskategorier som är de populäraste är IT och bloggande, Mode och design, Sex, skvaller och dejting samt Humor. Den privata bloggaren är framförallt modebloggare medan proffsbloggaren ger utrymme åt sport och teknik. Kvinnorna representeras i och med modebloggarna medan männen får en större del av kakan då de flesta bloggarna har en manlig inriktning så som just sport och teknik. Den svenska bloggaren i toppen av listorna över de flitigast lästa bloggarna är en man. Kvinnorna är klart underrepresenterade vilket tydligt sätter sin prägel på innehållet. Trots denna underrepresentation figurerar kvinnorna ändå relativt högt upp på listorna. Innehållet mellan den samlade listan och topplistan över Journalister och media skiljer sig en aning gällande ämnes val. Här skrivs det främst om Politik och samhälle samt Sport och fritid. Den privata bloggaren är i underläge inom denna kategori, samtidigt är kvinnorna underrepresenterade. Det är alltså även inom denna kategori som männen har ett övertag, den manliga eliten. De traditionella medier får fortsätta stå för det innehåll som publiken bör ta del av. Vi kan alltså inte finna några bloggar som tydligt visar på att man kan applivera nyhetsvärdering inom bloggsfären. Detta utifrån ett resultat som visar att det endast var nio stycken bloggar inom kategorin Journalister och media som faktiskt berörde seriösa nyheter. Vi kan här se att det inom bloggsfären framförallt är det individuella valet, egenintresset det vill säga det man vill ta del av det som styr utbudet.

Sandra DivinyiCecilia Niklasson
MKV, Examensarbete , vt07
613
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.