”Vi är folket”

En analys av Pegidas kommunikation i invandringsdiskursen

Titel: ”Vi är folket” En analys av Pegidas kommunikation i invandringsdiskursen Författare: Inga Svensson Kurs: Mk1500 V15 Examensarbete i Medie och kommunikationsvetenskap Termin: VT 2015 Handledare: Orla Vigsø Sidantal/Ord: 64/19 077 Syfte: Studien har sitt fokus på Pegidas position gentemot andra grupperingar i invandringsfrågan. För att kunna göra detta är studiens syfte att undersöka Pegidas kommunikation med hjälp av en diskursanalys. Metod & material: Kritiskt diskursanalys enligt Wodak och åtta texter från Pegida som kommer från organisationens Facebooksida. Huvudresultat: Invandringsfrågan är det centrala i Pegidas kommunikation. Organisationen placerar sig själva i mitten av diskursen och muslimer utgör en av motståndarna. Pegida kan enligt denna studie placeras som en organisation med främlingsfientliga åsikter och en populistisk ideologi.

Inga Svensson
MKV, Examensarbete , vt15
924
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.