“ vi ingår i en familj men syskonen är väldigt olika”

En kvalitativ undersökning av ett antal anställdas upplevelser av KF:s koncertidning, Kooperativa Affärer

Titel: ”Vi ingår i en familj men syskonen är väldigt olika” En kvalitativ undersökning av ett antal anställdas upplevelse av KF:s koncerntidning, Kooperativa Affärer Författare: Malin Gustafsson och Johanna Lindell Kurs: Fördjupningskursen i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG). Göteborgs Universitet. Antal sidor: 57 sidor Termin: Vårterminen 2000 Handledare: Monica Löfgren-Nilsson Syfte: Syftet med uppsatsen är få en fördjupad förståelse för hur anställda upplever personaltidningen. Metod: Kvalitativa intervjuer Material: Nio anställda inom KF-koncernen Huvudresultat: Personer som är mindre integrerade i kulturen är inte så intresserade av att läsa om KF utan är mera intresserade av information om den egna verksamheten. Ett annat resultat är att intervjupersonerna med högre utbildning verkar se något annorlunda på tidningen, de har ett kritiskt perspektiv vad gäller en viss sorts artiklar. De med hög position förefaller vara rätt målgrupp och upplever sig själva också som detta. De är också intresserade av en viss sorts artiklar med mer strategisk information. De med lägre position uppger att de inte är så intresserade av att läsa om personer som de inte känner till, den strategiska informationen kanske inte heller känns så intressant.

Malin gustafssonJohanna Lindell
MKV, Examensarbete , vt00
353
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.