Vi lever alla med hiv.

En undersökning hur en målgrupp tolkar en informationskampanj

thumbnail of 786-1

Titel: Vi lever alla med hiv. En undersökning hur en målgrupp tolkar en informationskampanj Författare: Anna Halvarsson Uppdragsgivare: Hivpreventionen i Västra Götaland Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för Journalistik och Masskommunikation, Göteborgs universitet. (JMG) Termin: Vårtterminen 2012 Handledare: Annika Bergström Sidantal: 52 sidor exklusive bilagor Syfte: Att undersöka hur kampanjen ”Vi lever alla med hiv” tolkas av sin målgrupp. Metod: Kvalitativa djupintervjuer Material: Intervjuer med 8 personer i kampanjens målgruppen Huvudresultat: Resultatet visar att kampanjen är snygg och välarrangerad men när målgruppen ska tolka den uppstår förvirringar på grund av textens innehåll, personers uttryck och symboler de inte kan tolka på rätt sätt. Texten är mångtydig vilket skapar den största förvirringen. Kampanjen hade vunnit på att testa den på målgruppen innan den sändes och därefter korrigera den så att den blev mer lätt tolkad. Sändarens motiv är rätt i vad de vill säga, men befolkningen måste utbildas i små steg då den vedertagna bilden av hiv är idag fattiga svårt sjuka i Afrika, inte en bild av en västerländsk kvinna i kontorsmiljö. Klivet är därför för stort för mottagarna och därför skapas förvirring i avkodningen.

Anna Halvarsson
MKV, Examensarbete , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.