VISIONEN

- Mediemagasinet från JMG som tar nöje på största allvar

thumbnail of kh09-8-3

Sammanfattning: Kvällspressen insåg tidigt att TV inte bara innebar ny konkurrens utan kanske snarare ett nytt bevakningsområde som samlar läsarna. Då vi nu rör oss mot ett allt mer differentierat TV-tittande förändras så klart pressens roll.

Fabian Bengtsson,Joel Engblom,Johan Stensson
Journalist, Journalistikgranskning , ht09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.