Volvo + Ford = Sant.

En utvärdering av Volvo personvagnars interna kommunikation i samband med Fordaffären med inriktning på group management

Anna Israelsson, Johanna Carlgren
MKV, Examensarbete , ht99
340
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.