Whiplash-skada, En kartläggning av hur patientinformation vid akutbesök ser ut och hur den upplevs idag samt förslag till hur den skulle kunna förbättras

Mariell Korend
MKV, Examensarbete , vt96
184
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.