Ämnen på agendan

En analys av pressmeddelanden från Länsstyrelsen i Västra Götalands län

thumbnail of 845-1

Titel: Ämnen på agendan. En analys av pressmeddelanden från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Författare: Ida Lenhoff och Lisa Sahlén. Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap. Termin: Vårterminen 2013. Handledare: Jan Strid. Sidantal: 46 sidor. Syfte: Att analysera det genomslag som Länsstyrelsen i Västra Götalands läns pressmeddelanden fått, från 1 mars 2012 till 1 mars 2013, i tre olika dagstidningar i länet. Metod och material: Kvantitativ innehållsanalys. 78 pressmeddelanden från 1 mars 2012 till 1 mars 2013 i de tre dagstidningarna Göteborgs-Posten, Bohusläningen och Mariestads-Tidningen. Huvudresultat: Huvudresultatet i undersökningen av Länsstyrelsen i Västra Götalands län visade att 28 pressmeddelanden av 78 utskickade genererade 36 artiklar i de tre undersökta tidningarna. Fördelning av artiklar mellan de tre tidningarna var jämn och den artikelstorlek som blev mest publicerade var notiser. Den kategori som det skrevs flest pressmeddelanden om var djur och natur, men procentuellt sett genererade pressmeddelandena om miljö och klimat flest artiklar. Den fanns en geografisk förankring som påverkade publiceringen av artiklarna.

Ida Lenhoff, Lisa Sahlén
MKV, Examensarbete , vt13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.