Användbarhet i olika språkområden

En undersökning av hur brukarna i två länder upplever en och samma webbplats

thumbnail of 940-1

Titel: Användbarhet i olika språkområden – En undersökning av hur brukarna i två länder upplever en och samma webbplats. Författare: Carolina Göransson Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2015 Handledare: Gabriella Sandstig Sidantal: 49 inklusive bilagor Syfte: Ändamålet med denna undersökning är att undersöka en flerspråkig webbplats och dess användbarhet för sin största målgrupp i olika språkområden. Metod: Användbarhetstester och kvalitativa samtalsintervjuer. Material: Användbarhetstester och samtalsintervjuer med forskare och doktorander inom medie- och kommunikationsvetenskap i Sverige och Danmark. Huvudresultat: Undersökningen indikerar på att Nordicom är en webbplats med ett flertal problem angående användbarheten. Problemen har förekommit i båda språkområdena men det har också funnits landspecifika problem. En slutsats som kan dras av det empiriska materialet är att användbarheten kan skilja sig mellan olika språkområden. Undersökningen har nämligen kommit fram till att respondenter som inte har det aktuella språket som modersmål misslyckades med att lösa en av uppgifterna på grund av att de inte förstod ett visst ord. Det visar på hur användbarheten påverkas negativt om brukaren inte förstår alla ord. En annan slutsats visar att en plötslig introduktion till ett nytt språk skulle kunna påverka webbplatsens användbarhet till det sämre. Undersökningen har även sett en samband mellan tjänstens nytta och dess användarvänlighet. Om respondenten upplever att en tjänst har en stor nytta, i den mån att den anses unik, kommer tjänsten anses användbar oavsett om användarvänligheten är sämre. Saknar tjänsten däremot en stor nytta, i den mån att den inte anses unik, måste den vara användarvänlig för att anses användbar.

Carolina Göransson
MKV, Examensarbete , vt15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.