Är alla i kommunhuset politiker?

En studie kring medborgare och samhällsinformation.

thumbnail of 787-1

Titel: Är alla i kommunhuset politiker? En studie kring medborgare och samhällsinformation. Författare: Lovisa Fasth och Kajsa Säverström Uppdragsgivare: Partille kommun Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2012 Handledare: Jan Strid Sidantal: 38 Antal ord: 11632 Syfte: Att undersöka hur kvinnor med barn i Partille kommun förhåller sig till lokal samhällsinformation Metod: Kvalitativ studie med respondentintervjuer Material: Analysen baseras på åtta stycken kvinnor med barn boende i Partille kommun Huvudresultat: Studien har visat att målgruppens behov är centralt för deras kontakt med kommunens webbplats. Behovet av viss information gör att de söker sig dit och känner därefter att behovet blir tillfredställt. Vidare visar studien på att målgruppen har stor tilltro till Partille tidning och att den är deras huvudkälla för lokal samhällsinformation. Det finns tendenser som visar på en osäkerhet inför vad för sorts information kommunens webbplats kan erbjuda. Målgruppen upplever ändå att de får eller kan söka den information de behöver. Slutligen visar studien på att målgruppen använder olika informationskanaler på olika sätt.

Lovisa Fasth och Kajsa Säverström
MKV, Examensarbete , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.