Bilden av Sverige – en studie av nyhetsvärdering i Rapport och Aktuellt.

thumbnail of 843-1

Titel: Bilden av Sverige – en studie av nyhetsvärdering i Rapport och Aktuellt. Författare: Sofia Schemmel och Anna Thorén Uppdragsgivare: Sveriges Television AB Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet. Termin: Vårterminen 2013 Handledare: Jan Strid Antal ord: 18 076 Syfte: Syftet är att undersöka Sverigebilden i Rapport och Aktuellts nyhetssändningar. Metod: En kombinerad kvantitativ innehållsanalys av nyhetsinslag och en kvalitativ studie med informantintervjuer. Material: Analysen baseras på kodning av 627 nyhetsinslag i Aktuellt och Rapport vilket motsvarar 4 veckor samt 4 intervjuer med sammanlagt 6 informanter Huvudresultat: Studien visar att den ämnesmässiga och geografiska spridningen är ojämn i Rapport och Aktuellts nyhetssändningar. Resultaten visar att det förmedlas få nyhetsinslag från andra inrikesområden utöver Stockholms län och att dessa områden även saknar samma ämnesbredd som Stockholms län innehar. Genomförda intervjuer belyser hur processer av nyhetsvärdering inverkar negativt på den ämnesmässiga och geografiska spridningen. Sammanfattningsvis kan vi utifrån våra resultat se tendenser till att speglingen av Sverige blir förvrängd och behöver förbättras.

Sofia Schemmel, Anna Thorén
MKV, Examensarbete , vt13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.