Chefredaktören har ordet

En kvantitativ innehållsanalys av nio chefredaktörsbloggar

thumbnail of 706_-1

Författare: Johan Lindgren, Markus Mattsson Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik och massmedier, Göteborgs Universitet Termin: Höstterminen 2009/10 Handledare: Britt Börjesson Syfte: Syftet är att undersöka innehållet i chefredaktörsbloggar. Metod: Kvantitativ innehållsanalys Uppdragsgivare: Dagspresskollegiet Material: 135 blogginlägg av 9 chefredaktörer Huvudresultat: Undersökningen beskriver hur chefredaktörens blogginnehåll och mängd inom ett ämnesområde varierar beroende på tidningarnas storlek. Det är också väldigt få chefredaktörer inom dagspressen som driver en blogg. Chefredaktörernas bloggar innehåller ämnen som sträcker sig från det privata till information och åsiktsmaterial. Bloggarna har som funktion att informera, påverka och skapa relation till sina läsare. Tidningar med stora upplagor ägnar sig främst åt att informera medans tidningar med små upplagor är mer relationsskapande och frispråkiga i sina bloggar.

Johan Lindgren Markus Mattsson
MKV, Examensarbete , ht09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.