De som pratar om de andra

En undersökning av Aktuellts studiodebatter om invandrings- och flyktingfrågor

thumbnail of Arkiv H16-1 Malin Ekerstedt De som pratar om de andra hela uppsatsen

Frågor som handlar om immigration och integration har fått ett allt större utrymme, både på den politiska och mediala agendan och i människors medvetande. 2015 hamnade de högst när den svenska allmänheten fick uppge viktiga samhällsproblem.
Samtidigt är Sveriges Televisions (SVT) nyhetsprogram Aktuellt en av få arenor där politiker regelbundet får möjlighet att föra fram sina åsikter i direktsändning, via programmets studiodebattinslag som ofta förekommer flera gånger i veckan.
Det här arbetet sammanför dessa två faktorer genom att undersöka vilka debattörer som har medverkat i Aktuellts debattinslag om invandrings- och flyktingfrågor under perioden mars 2012 till mars 2016. Studien gör också en djupdykning i elva debatter för att titta närmare på budskap, retorik och beteende hos Sverigedemokraterna, ett parti som visat sig innebära en hel del problem för SVT:s riktlinjer om människors lika värde.
Sett till hela fyraårsperioden stämmer partiernas procentuella debattdeltagande relativt bra överens med deras storlek i riksdagen. Men bryter man upp åren blir bilden lite mer
komplicerad. Varför fick till exempel Sverigedemokraterna vara med i hälften av debatterna under valåret 2014? Varför hade Vänsterpartiet 18 procent av debattörerna innan valet 2014,
men bara sju procent efter, trots att deras valresultat var nästan exakt detsamma? Och varför har Centerpartiet knappt deltagit alls?
Studien visar också att Sverigedemokraternas budskap hållit sig ganska lika genom åren, men skruvats upp ett snäpp sedan hösten 2015, då huvuddelen av de andra partierna började styra sin politik i samma riktning som dem.

Malin Ekerstedt
Journalist, Magisteruppsats , ht16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.