Ett nytt system ställer till problem

en studie av Göteborgs-Postens rapportering kring Västtrafiks nya betalsystem

thumbnail of 725-1

Titel: Ett nytt system ställer till problem – en studie av Göteborgs Postens rapportering kring Västtrafiks nya betalsystem Författare: Jenny Björkman & Josefin Lantz Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik , medier och kommunikation, Göteborgs Universitet Termin: Vårterminen 2010 Handledare: Britt Börjesson Uppdragsgivare: Västtrafik Kontaktperson: Pressinformatör Ingela Schönning Sidantal: 49 sidor , exklusive bilagor Syfte: Syftet för studien är att undersöka hur Göteborgs Posten skildrat Västtrafiks nya betalsystem under perioden 18 maj 2009 till 31 januari 2010. Metod: En kvantitativ kartläggning och en kvalitativ textanalys Material: Det material Göteborgs Posten publicerat rörande Västtrafiks nya betalsystem under perioden 18 maj till 31 januari, vilket är totalt 110 artiklar. För den kvalitativa textanalysen används 17 utvalda nyhetsartiklar. Huvudresultat: Studien visar att de enskilda nyhetsartiklarna inte har gått utanför ramarna för en rimlig bevakning. Om man dock ser till den totala rapporteringens helhet, har Västtrafik blivit missgynnat. Detta eftersom Göteborgs Posten grundat flera artiklar på den negativa kritiken som råder på insändarsidor och Internetforum,i kombination med att resenärernas perspektiv nästan alltid varit det ledande. Journalisterna som skrivit nyhetsartiklarna presenterar dock ofta en rättvis, informerande och granskande skildring av händelsen. Problemet uppstår istället i rubriksättingen, här sätts tonen för hela artikeln. Oavsett om alla parter kommer till tals och informationen verkar relevant, så är tonen alltså redan satt. Det som inte överrensstämmer med tonen upplevs istället som ett försök till försvar, vilken ofta är den position Västtrafik hamnar i.

Jenny Björkman Josefin lantz
MKV, Examensarbete , vt10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.