Ett tyst beslut

Om hur politisk TV-reklam blev tillåtet i Sverige

thumbnail of 734-1

Titel: Ett tyst beslut – Om hur politisk TV-reklam blev tillåtet i Sverige Författare: Malin Stääf Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet Termin: Höstterminen 2010 Handledare: Bengt Johansson Uppdragsgivare: JMG, Göteborgs Universitet Sidantal: 38 sidor (17801 ord) inklusive bilagor Syfte: Studiens syfte är att beskriva och förklara hur det gick till när politisk TVreklam blev tillåtet i Sverige. Detta undersöks utifrån politiska, ekonomiska och teknologiska förutsättningar Metod: Kvalitativ innehållsanalys Material: Öppet politiskt material i form av statliga utredningar, beslut, betänkanden, motioner och protokoll. Även vissa lagar och tillstånd undersöks Huvudresultat: Studien visar att politisk TV-reklam blev tillåtet på grund av ett omförhandlat sändningstillstånd, inte en lagändring. Det har aldrig varit förbjudet i lag att sända politisk TV-reklam. Public service -kanalerna samt TV4 har haft ett villkor i respektive sändningstillstånd som förbjudit den typen av reklam. Flera av de övriga vanligaste kanalerna som TV3, Kanal 5, TV6, TV8 med flera sänder från Storbritannien och regleras inte av svensk lag, de har dock inte heller fått sända politisk reklam eftersom det inte är tillåtet där. Inget större programföretag har således fått sända politisk reklam förrän 2006 då TV4 fick ett nytt sändningstillstånd för digitala sändningar där förbudet var borttaget. Digitaliseringen som gjorde att det fick plats många fler kanaler i marknätet var en förutsättning för detta beslut. Detta i och med att etableringsfriheten då kom att jämställas med den som var när regler för satellitsändningar skrevs in i Radio- och TV-lagen. På grund av detta ansågs det inte längre vara lika viktigt med total neutralitet i sändningarna i marknätet, varpå förbudet togs bort. Beslutet att tillåta politisk reklam i TV föregicks inte av någon större diskussion. Man har inte heller diskuterat hur detta nya forum för opinionsbildning ska regleras.

Malin Stääf
MKV, Examensarbete , ht10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.