Extra! Extra! Read all about it!

thumbnail of 758-1

Titel Extra! Extra! Read all about it! Författare Ida Eriksson Uppdragsgivare Extra Östergötland Kurs Examensarbeteete i Medie- och Kommunikationsvetenskap Termin Vårterminen 2011 Handledare Ingela Wadbring Sidantal 52 sidor inklusive referenser och bilagor Antal ord 19 986 ord Syfte Att undersöka en lokal daglig gratistidnings ställning i sitt spridningsområde. Extra Östergötland är mitt case i undersökningen. Metod Kvalitativ undersökning i form av samtalsintervjuer samt redan utförda kvantitativa undersökningar. Material Intervjuer med 10 av Extra Östergötlands läsare samt bearbetning av redan utförda kvantitativa undersökningar. Huvudresultat Det är främst ungdomar och medelålders personer som läser Extra Östergötland. De främsta anledningarna till varför man läser Extra Östergötland är för att den är gratis och för att den är ett tidsfördriv. De unga läser den antingen för att den finns tillgänglig eller för att den, för dem, är det enda nyhetsalternativet. De äldre läser tidningen för att det är en vana, eller för att de mest är intresserade av tidsfördriv och för att den råkar finnas där. Extra Östergötland är inte en konkurrent till medier som dagstidningar och TV, men däremot till Metro och till kvällstidningarna. Inställningen till Extra Östergötland är att tidningen är ”bra”, ”helt okej” och ”bra för att vara en gratistidning”. Flera av läsarna tycker också om den för att den är lokal.

Ida Eriksson
MKV, Examensarbete , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.