Flerkanalspubliceringens medielogik – vision eller verklighet?

thumbnail of 723-1

Titel: Flerkanalspubliceringens medielogik – Vision eller verklighet? Författare: Katarina Gregner och Johanna Wedin Uppdragsgivare: Retriever Sverige Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik medier och kommunikation, JMG, Göteborgs universitet. Termin: Vårterminen 2010 Handledare: Oscar Westlund Sidantal: 35, exklusive bilagor Syfte: Syftet är att undersöka i vilken mån dagstidningar parallellpublicerar innehållet via pappers – och webbtidningen Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: Artiklar ur Göteborgs-Posten under april månad 2003 och 2010 Huvudresultat: De huvudsakliga resultat som framkommit av undersökningen är att från år 2003 till år 2010 har parallellpubliceringen av lokala nyheter ökat. Vidare visar resultaten på att det år 2010 är betydligt fler artiklar som parallellpubliceras med olika rubrik och innehåll.

Katarina Gregner Johanna Wedin
MKV, Examensarbete , vt10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.